Ungeledere5.jpg

Bedre klubb

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag.

Bedre klubb hjelper styret med å lage et riktig bilde av hvordan det står til i idrettslaget og inneholder informasjon om hva som eventuelt kan gjøres for at idrettslaget skal bli enda bedre.

Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse, og når idrettslaget har gjennomført undersøkelsen får dere en enkel rapport som reflekterer svarene. Denne rapporten er et godt utgangspunkt når man skal jobbe videre med utvikling av idrettslaget.

Bedre klubb - del 1
Del 1 gir en innføring i grunnleggende organisasjonsmessige forhold som idrettslaget må følge som medlem av norsk idrett. Her blir det stilt syv spørsmål som blant annet omhandler årsmøtet, idrettslagets lov, medlemsregister og arbeidet med politiattest. Det er del 1 vi ønsker at du skal gjennomføre i denne omgang.

Bedre klubb - del 2
Del 2 vil bli lansert senere i år og har et enda tydeligere utviklingsfokus. Her kommer det informasjon og gode verktøy som idrettslaget kan ta i bruk for å sikre god organisering og legge grunnlaget for videre utvikling.

Slik går du frem:

  • Gå inn på bedreklubb.no
  • Logg deg inn med din «Min idrett»-bruker
  • Dersom du har lederfunksjon i flere idrettslag, må du velge hvilket du skal representere.
  • Klikk på «start del 1»
  • Deretter klikker du deg gjennom og svarer på spørsmålene. Avslutt ved å trykke på «lagre og avslutt». Du vil da få opp rapporten for ditt idrettslag, samt muligheten for å laste ned rapporten i pdf. Du kan finne igjen rapporten ved å gå inn på bedreklubb.no.