Idrettsstipend

Sparebanken Sør Idrettsstipend - frist 05.04.24!

Sparebanken Sør Idrettsstipend er et stipend på kr 50 000 som kan tildeles idrettsutøvere som driver individuell idrett og par-/teamidrett på et høyt nivå.

Formålet er å støtte unge utøvere innen individuelle idretter fra Agder,
Telemark eller kommunene Sandefjord, Hå, Time og Klepp - og gi de mulighet til å nå toppnivå i sin idrett.

Det skal deles ut 12 stipender á kr 50.000,-.

Idrettskretsene i Agder, Vestfold Telemark og Rogaland samt Olympiatoppen Sør samarbeider med Sparebanken Sør om stipendet, og inviterer aktuelle utøvere i alle klubbene i de nevnte kretser og kommuner til å søke.

Du kan lese hele utlysningen her: Sparebanken Sør Idrettsstipend 2024 - Invitasjon 

Frist for å søke er 05. april 2024.

Søknadsskjema: SØKANDSSKJEMA FINNER DU HER.

 

Utøveren må være innenfor aldersspennet:

  • Yngste søker fyller 19 år i løpet av det aktuelle søknadsåret (altså født 2005).
  • Eldste søker fyller 25 år i løpet av det aktuelle søknadsåret (altså født 1999).
  • For parautøvere med ervervet funksjonsnedsettelse (dvs. hvor funksjonsnedsettelsen ikke er medfødt) kan det gis unntak opp til 35 år (altså født 1989 eller senere) avhengig av utøverens alder sett opp mot tidspunkt av ervervelsen.