Foto: Idrettsglede under Troll Cup / Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Idrettsglede under Troll Cup / Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Invitasjon til Agder Idrettskretstinget 2024

Agder idrettskrets vil med dette ønske velkommen til vårt tredje ordinære idrettskretsting. Denne gangen avholdes kretstinget lørdag 27. april klokka 12.00-17:30 på Evje.

Agder idrettskretsting er åpent for inviterte gjester, idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner, presse og observatører.

 

Innmelding av saker

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker for tinget må sende disse til
idrettskretsen senest to måneder før tinget. Agder idrettskrets må ha saksforslagene i hende innen 27. februar 2024. 

Fullstendig sakliste med vedlegg vil bli tilgjengelig på Agder idrettskrets hjemmeside senest 27. mars 2024. 

 

Ledersamling fredag 26. april

Nytt av året er at vi kombinerer Idrettskretstinget med en ledersamling kvelden før. Fredag 26. april inviterer vi til ledersamling for representanter i idrettslag og idrettsråd.

For mer informasjon og påmelding trykk her.

Agder idrettskrets dekker overnatting, middag og frokost for en representant fra hvert organisasjonsledd til denne samlingen. Det vil være et maksantall påmeldinger til denne ledersamlingen. Informasjon om dette kommer senere. 

 

Valgkomiteen anmoder om forslag til styrekandidater

Valgkomiteen anmoder om forslag til kandidater til det nye Idrettskretsstyret 2024-2026. Valgkomiteens leder er Aslak Heim Pedersen, tlf. 482 01 558
epostadresse: heimpedersen@gmail.com

 

Kandidater til "Agder idrettskrets’ hederstegn med diplom"
 
Vi ønsker innspill på kandidater til Agder idrettskrets høyeste utmerkelse "Agder idrettskrets’ hederstegn med diplom". 


Kriterier: 
Prisen kan bare deles ut til medlemmer av organisasjonsledd tilknyttet Agder Idrettskrets. 
- Personer som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultater i toppklasse, og derigjennom har representert kretsen på en verdig og fremragende måte
- Personer som gjennom administrativ eller frivillig virksomhet innen idretten har ytt stort bidrag til idrettens utvikling innen Agder Idrettskrets.

Prisen deles ut på Idrettskretstinget 27. april 2024. 
Frist for å komme med innspill til kandidater er søndag 3. mars. 

 

Trykk under for å lese innkalling fra 26.01.2024:

Idrettskretstinget Agder 2024

 

Påmelding til Idrettskretstinget finner du her.

Fullmaktsskjema hvis du har stemmerett ved Idrettskretstinget finner du her: Idrettskretstinget 2024 fullmaktsskjema