Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Frivillighetsstipend - frist 10.02.24

Agder fylkeskommunes frivillighetsstipend skal motivere, styrke og støtte frivillig innsats og virksomhet i Agder og bidra til å realisere målene i fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Alle frivillige lag og foreninger i Agder kan søke. Det deles årlig ut to stipender på 50 000 kroner hver.

Søknadsfrist 10. februar 2024

Mer informasjon og søknad sendes inn her.

Agder fylkeskommunes retningslinjer for frivillighetsstipend:

Formål:

Frivillighetstipendet skal motivere til, styrke og støtte frivillig innsats og virksomhet i Agder. Stipendet skal tildeles til frivillige lag og foreninger som møter udekkede behov for frivillig virksomhet, som styrker deltakelse, som driver nybrotts- og utviklingsarbeid, og som samarbeider med andre og deler kunnskap og erfaring. Stipendet kan altså brukes både til utadrettede aktiviteter og tiltak, og til egen organisasjon og utvikling.

Hvem kan søke?

  • Alle frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Agder kan søke. Dette gjelder både organisasjoner innenfor en kommune, organisasjoner som strekker seg over flere kommuner, samt regionale organisasjoner.

  • Tiltak og initiativ i startfasen som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, men som blir registrert i løpet av stipendperioden.

  • Siste års årsmelding og regnskap skal legges ved søknad (med unntak av oppstartende og nyetablerte organisasjoner).

  • Organisasjoner som mottar støtte fra andre, inkludert støtte fra fylkeskommunen, kan søke. Tilskuddskilder må oppgis.

 

Mer informasjon om hva søknaden skal inneholde og annet finner du her.