Foto

Fantastisk tilbud - Allidrett!

Ønsker du eller ditt idrettslag å starte opp med et allidrettstilbud? Eller trenger du inspirasjon og påfyll til eksisterende allidrettsgrupper. Nå kan du få ferdig oppsatt treningsplaner - detaljert for hver uke i 20 uker. Du trenger med andre ord ikke planlegge treningen selv.

Vi har tilpasset treningsplaner for følgende aldersgrupper – velg hvilken gruppe som passer best for ditt idrettslag:

 • 6-8 år Allidrett barn
 • 9-10 år Allidrett barn
 • 11-12 år Allidrett barn
 • 13-19år Allidrett ungdom

Gratis for de 10 første idrettslagene som tar kontakt!

 

Agder idrettskrets ønsker å hjelpe til med å rekruttere flere frivillige trenere og gi allidrettsgrupper i Agder et løft.

Tilbudet om “Årsplan allidrett” ønsker vi å gjøre det lettere for frivillige å ta på seg et trenerverv. Og også gjøre det lettere å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i det ordinære treningstilbudet.

For at de frivillige trenerne skal få tilgang på treningsplanene må de gjennomføre et 2-timers kurs. Dette er for å sikre en grunnleggende kunnskap, samt gi informasjon om hvordan man kan bruke årsplanen. For eksempel så kan planen kan brukes som den er i sin helhet, evt. kan den enkelte trener gjøre de tilpasninger han/hun selv ønsker.

 

Idrettskretsens ansvar:

 • Hvis ønskelig kan idrettskretsen komme på et klubbesøk for å presentere allidrett
 • Innhente dokumentasjon på at oppstart/videreutvikling av allidrett er forankret i idrettslagets styre.
 • Avtale 2 timer kurs med kurslærer og idrettslag. Dato, tidspunkt og sted.
 • Utarbeide et kort informasjonsskriv om allidrettstilbudet, som kan deles ut på skoler og til markedsføring i sosiale medier (for å rekruttere foresatte til trenere).

 

Idrettslaget ansvar:

 • Dokumentere styrevedtak på oppstart eller videreutvikling av allidrett
 • Skaffe hall/gymsal- treningstid til 2 timers kurset.
 • Etter kurset får trenerne tilsendt årsplanoppsettet.
 • Ansvarlig(e) trenere for allidrettstilbudet skal være godt informert om barnerettighets bestemmelsene, fremvist politiattest, trenerattesten for barn og/eller for ungdom.
 • Allidrettsgruppa registreres som egen gruppe, på lik linje med særidrettene.
 • Allidrettstilbudet skal synliggjøres på idrettslaget hjemmesider som en egen gruppe.
 • Markedsføring/informasjon om allidrettstilbudet på idrettslagets digitale flater.
 • Deltakerne må før kurset ha tatt trenerattesten, tar 20-30min.

 

Ønsker dere å lese mer om allidrett, sjekk ut her!

Ta kontakt med annelise.lassen@idrettsforbundet.no dersom du ønsker å sette i gang med Allidrett i ditt idrettslag, eller om du bare er nysgjerrig og har lyst til å høre mer om dette!

Vi tar gjerne en uformell prat!