Foto: Agder idrettskrets / Marianne og Helene fra Aktiv på Dagtid.
Foto: Agder idrettskrets / Marianne og Helene fra Aktiv på Dagtid.

Aktiv på Dagtid utvider til Birkenes kommune

Endelig kan vi slippe nyheten om at Birkenes kommune har inngått avtale med Agder idrettskrets om å starte opp Aktiv på Dagtid i 2024!

Dette hadde ikke vært mulig uten Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som har gått inn og finansiert oppstarten og vil bidra økonomisk i fire år.

Helene (prosjektleder Aktiv på Dagtid) og Marianne (prosjektmedarbeider) er godt i gang med planleggingen. De vil sørge for et godt tilbud til alle innbyggere i Birkeland som er i målgruppen til Aktiv på Dagtid.

Aktiv på Dagtid sin målgruppe er alle som står helt eller delvis utenfor jobb eller skole, og som synes det hadde vært fint med litt mer aktivitet i hverdagen sammen med andre.

I samarbeid med NAV og kommunen tilbyr vi et rimelig tilbud av god kvalitet, og man kan søke NAV om å få dekket egenandelen på trening.

Vi gleder oss veldig til å starte opp i Birkenes!

Følg med på hjemmesiden vår www.aktivpadagtid.no for oppdateringer om tilbudet og ta gjerne kontakt med oss på 370 60 800 eller aktivpadagtidager@idrettsforbundet.no hvis du vil vite mer.