SpSørIdStip

Sparebanken Sør Idrettsstipend 2023

Sparebanken Sør Idrettsstipend er et stipend på kr 50 000 som kan tildeles idrettsutøvere som driver individuell idrett og par-/teamidrett på et høyt nivå. «Formålet er å støtte unge utøvere innen individuelle idretter fra Agder, Telemark eller kommunene Sandefjord, Hå, Time og Klepp - og gi dem mulighet til å nå toppnivå i sin idrett.» Det skal deles ut 12 stipender á kr 50.000,-

Idrettskretsene i Agder, Vestfold Telemark og Rogaland samt Olympiatoppen Sør samarbeider med Sparebanken Sør om stipendet, og inviterer aktuelle utøvere i alle klubbene i de nevnte kretser og kommuner til å søke.

Kriterier for å kunne søke er:
• Må være født mellom 1.1.1998 og 31.12.2004
• Må være fra eller vært bosatt i gamle Telemark fylke, Agder fylke, Sandefjord,
Hå, Time eller Klepp kommune over tid
• Dersom man ikke bor i området: Representere klubb i nevnte områder
• Prestere på et høyt nivå i sin idrett og ha ambisjoner om å bli toppidrettsutøver
• Stipendet kan brukes til alt som kan føre deg til å nå målet om å bli en
toppidrettsutøver
• Som søker må du sende inn anbefaling fra klubb/trener/landslag/forbund/krets
til agder@idrettsforbundet.no
• NB! Stipendmottakere fra 2022 kan ikke søke i år

Søkerne må i tillegg oppfylle pkt. 1 og/eller 2, samt pkt. 3.

  1. Være eller har vært bosatt i området over tid
  2. Representere klubb fra Agder, Telemark eller kommunene Sandefjord, Hå, Time eller Klepp
   • I hoveddelen av perioden hvor prestasjonene har blitt oppnådd og på søknadstidspunktet.
   • Prestasjonene må være oppnådd i;
    • en idrett som er en del av konkurranseidrettene under Norges idrettsforbund, og i
    • en klubb/idrettslag hvor denne klubben/ idrettslaget er tilknyttet et særforbund som er en del av Norges idrettsforbund.
  3. Profilere klubb/sted/region på en god måte

Trykk HER for søknadsskjema. Søknadsfrist: 31. mars 2023

Klikk her for hele invitasjonen med mer info.