Foto: Å strøm
Foto: Å strøm

Søk støtte fra Å-fondet

Trenger du støtte til et lag, forening, prosjekt eller utvikling? Du har nå mulighet til å søke Å-fondet! Søknadsfrist er 15. november

Vi ønsker å bidra til at store og små drømmer realiseres, så unge kan få hjelp til å satse på drømmen. Å-fondet er en videreføring av det som tidligere het LOS-fondet.

Barn og unge under 21 år, samt lag og foreninger som jobber med barn og unge, kan søke støtte fra Å-fondet.

Har du en drøm, et talent du ønsker å videreutvikle, eller et prosjekt for barn og unge? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Det er også mulighet til å søke om drakt- og uniformstøtte til ditt lag eller forening.

Les mer og søk her.