Nå kan man søke om støtte til gassutgifter. Foto: Eirik Førde
Nå kan man søke om støtte til gassutgifter. Foto: Eirik Førde

Ordningen med støtte til idrettslag og andre organisasjonsledd innenfor idretten som benytter gass er forlenget, og Stortinget har satt av fem millioner kroner til dette i 2023.

Ordningen med støtte til idrettslag og andre organisasjonsledd  innenfor idretten som benytter gass er forlenget, og Stortinget har satt av fem millioner kroner til dette i 2023.

Det vil bli gjennomført to søknadsrunder i år. Den første har søknadsfrist 7. september, mens den andre vil ha søknadsfrist i februar 2024.

Alle idrettslag og særforbund skal ha mottatt en e-post med nødvendig informasjon om hvordan en søker og hvordan tilskuddet beregnes. I utgangspunktet vil støtten tilsvare 80 prosent av kostnadsøkningen i 2023 sammenlignet med 2021.

Det er opptil hvert enkelt idrettslag om en vil søke i begge søknadsrundene eller kun i en av disse.