Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Innspill til handlingsplan for å begrense forskjeller i deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter

Regjeringen lager nå en handlingsplan for å begrense de økende forskjellene innen deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Lag og foreninger inviteres til å komme med skriftlige innspill innen 20. desember 2023.

Spørsmålene de ønsker svar på:

  • Hva er det viktigste din organisasjon/institusjon kan gjøre for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter? 
  • Hva trenger din organisasjon/institusjon for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
  • Hvem trenger dere å samarbeide med for å inkludere enda flere barn og ungdom innen kultur-, idrett- og eller friluftslivsaktiviteter? Og hva skal til for at dere finner sammen?

Skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes med følgende: Innspill til handlingsplan for deltakelse. 


Det blir også fysiske og digitale innspillsmøter, men man trenger ikke å delta på disse for å sende inn innspill. Les mer her.