Foto: May Elin Aunli
Foto: May Elin Aunli

Idrettsgalla Sør avvikles

Idrettsgallaen har vært en stor fest med flotte artister og programledere hvor vi har hyllet våre helter, frivillige og klubber med mange ulike priser – en feiring av alt det beste vi har i idretten på Sørlandet. Styret i Agder idrettskrets har imidlertid besluttet å avvikle Idrettsgalla Sør, og gallaen i 2022 blir således den siste.

Idrettsgalla Sør ble første gang arrangert i 2015 i Aquarama, Kristiansand og har siden den gang blitt arrangert med Kristiansand og Arendal som vertskap annethvert år, til sammen syv ganger.

Bakgrunnen for avviklingen er sammensatt og basert på en totalvurdering, men hovedgrunnen er ressurssituasjonen hos Agder idrettskrets, som står bak Idrettsgalla Sør. De siste årene har idrettskretsen fått mange nye oppgaver som må løses og det er styrets konklusjon at det ikke er forsvarlig å bruke så mye ressurser på å arrangere en idrettsgalla da dette går på bekostning av både lovpålagte oppgaver og andre kjerneoppgaver. Idrettskretsen er først og fremst til for idrettslagene og må prioritere de – og nå har vi en stor jobb med å få aktivitet og frivillighet opp og stå igjen etter pandemien sier org.sjef i Agder idrettskrets, Stein Bø-Mørland.