Foto: NiH- Norges idrettshøgskole
Foto: NiH- Norges idrettshøgskole

Hvorfor slutter så mange unge med idrett?

Lars Erik Espedalen, stipendiat ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett på NIH, ved Institutt for idretts- og samfunnsvitenskap. Han forsker på sosial ulikhet, idrett og ungdomstid, og årsaker til frafall i organisert idrett.

Naturlig frafall i ungdomsårene

Gjennom ungdomsårene skjer det mye utenfor idretten. Presset på skolen øker, venner og sosialt liv prioriteres og fleksibilitet i hverdagen blir viktigere. Samtidig blir idretten mer seriøs og tidkrevende.

— I løpet av de siste tiårene har det blitt mer krevende å være aktiv innen organisert idrett. Det tror jeg er viktig å være klar over. I ungdomstiden ønsker man å drive med andre ting, og mindre voksenstyrte aktiviteter. Mye av det frafallet er derfor veldig naturlig, forklarer Lars Erik Espedalen.

Les hele artikkelen her eller hør podkast episoden "Sosial inkludering og ekskludering i idretten", fra Kunnskap i bevegelse (Norges idrettshøgskole).