Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Har du kandidater til idrettskretsens nye styre?

Valgkomiteen i Agder idrettskrets ønsker innspill på kandidater til idrettskretsens nye styre som skal velges på Idrettskretstinget 27. april 2024.

Styret blir valgt for 2024 til 2026. Vi ønsker et styre med fokus på mangfold og som vil engasjere seg i vervet sitt gjennom styreperioden de er valgt for. 

Vi ønsker kandidater med følgende egenskaper: 

  • Må prioritere å delta aktivt
  • Ha tid til å delta på alle møter
  • Engasjert i idretten
  • Bakgrunn fra drift og ledelse i idretten

Kjenner du noen eller kunne du tenke å foreslå deg selv?

Send inn din(e) kandidater her.

Frist for å sende inn kandidater er 12. desember.