asdhjgfh

Fylkestilsudd til særkretser/regioner i Agder

På idrettskretstinget i september 2020 ble det vedtatt en ny fordelingsnøkkel og nye kriterier for fordeling av fylkestilskuddet, tidligere kjent som særkretstilskuddet.

Vi ber om at dere som ønsker å søke om midler i år, sender søknad innen 10. september.

  • Søknaden skal inneholde en kort begrunnelse som viser at midlene skal benyttes til rekruttering eller forbedring av aktivitetstilbudet i kretsen/regionen som omfatter Agder, altså ikke andre fylker selv om noen regioner har en annen inndeling enn fylkene.
  • Legg med tingvedtatt handlingsplan, beretning, regnskap og budsjett fra sist særkretsting.
  • Fordeling beregnes ut ifra antall medlemmer i klubber i Agder (60 %) og antall klubber i Agder med vekting 40 %.

Søknad med vedlegg sendes til: synnove-langemyr.solheim@idrettsforbundet.no

Med hilsen

for Agder idrettskrets

Stein Bø-Mørland /s/

Organisasjonssjef

 

Les søknadsteksten i PDF her.