Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Fylkeskulturprisen 2023

Fylkeskulturprisen er en viktig stimulans for kulturlivet i fylket. Prisen gir også fylkeskommunen mulighet til å markere og vise takknemlighet overfor arbeidet og personene som har sitt virke innenfor det utvidede kulturbegrepet. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid.

Fylkeskulturprisen er et valgt kunstverk i tillegg til en sum på kr. 50 000. Forslag må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober.

Les mer på Agder fylkeskommunes nettside her.