Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Det kan nå søkes om strømstøtte for januar, februar og mars

Årets første søknadsrunde er i gang. Det kan nå søkes om støtte for årets tre første måneder. Søknadsfristen er 24. mai.

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. For månedene januar, februar og mars, får mottaker dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. 

Det er Lotteritilsynet som forvalter ordningen og behandler søknadene. Mer informasjon og lenke til søknadsportalen finnes her.