Foto: Maria Steinstø / Agder idrettskrets
Foto: Maria Steinstø / Agder idrettskrets

Årets julegave fra Agder idrettskrets!

Ønsker du eller ditt idrettslag å starte opp med et allidrettstilbud høsten 2024? Førstemann til mølla! Dette er årets julegave, og dermed ingen kostnad for de 10 første idrettslagene som tar kontakt!

Nå kan ditt idrettslag få ferdig oppsatt treningsplaner - detaljert for hver uke i 20 uker. Idrettslaget trenger med andre ord ikke planlegge treningen selv.  

Vi har tilpasset treningsplaner for aldersgruppene: 

 • 6-8 år allidrett barn 
 • 9-10 år allidrett barn 
 • 11-12 år allidrett barn 
 • 13-19år allidrett ungdom 

Dette er årets julegave fra Agder idrettskrets, og dermed ingen kostnad for de 10 første idrettslagene som tar kontakt!

Agder idrettskrets ønsker å hjelpe til med å rekruttere flere frivillige trenere. Gjennom tilbudet om “Årsplan allidrett” ønsker vi å gjøre det lettere for frivillige å ta på seg et trenerverv. Og også gjøre det lettere å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i det ordinære treningstilbudet.  

For at de frivillige trenerne skal få tilgang på treningsplanene må de gjennomføre et 2-timers kurs. Dette er for å sikre en grunnleggende kunnskap, samt gi informasjon om hvordan man kan bruke årsplanen. For eksempel så kan planen brukes som den er i sin helhet, evt. kan den enkelte trener gjøre de tilpasninger han/hun selv ønsker. Vi bruker vinter/vår 2024 til kursing av idrettslagets frivillige, slik at allidrettilbudet kan starte opp høsten 2024.

 

Idrettskretsens ansvar: 

 • Hvis ønskelig kan idrettskretsen komme på et klubbesøk for å presentere allidrett 
 • Innhente dokumentasjon på at oppstart/videreutvikling av allidrett er forankret i idrettslagets styre. 
 • Avtale 2 timer kurs med kurslærer og idrettslag. Dato, tidspunkt og sted.  
 • Utarbeide et kort informasjonsskriv om allidrettstilbudet, som kan deles ut på skoler (for å rekruttere foresatte til trenere).  

 

Idrettslaget ansvar: 

 • Dokumentere styrevedtak på oppstart eller videreutvikling av allidrett. 
 • Skaffe hall/gymsal- treningstid til 2 timers kurset. 
 • Etter kurset får trenerne tilsendt årsplanoppsettet. 
 • Treningstid. Allidrettstilbudet skal ikke være samtidig som andre tilbud idrettslaget har til samme målgruppe/aldersgruppe.  
 • Ansvarlig(e) trenere for allidrettstilbudet skal være godt informert om barnerettighets bestemmelsene, fremvist politiattest, trenerattesten for barn og/eller for ungdom.  
 • Allidrettsgruppa registreres som egen gruppe, på lik linje med særidrettene. 
 • Allidrettstilbudet skal synliggjøres på idrettslaget hjemmesider som en egen gruppe. 
 • Markedsføring/informasjon om allidrettstilbudet på idrettslagets digitale flater. 
 • Deltakerne må før kurset ha tatt trenerattesten, tar 20-30min. 

 

Ønsker dere å lese mer om allidrett, sjekk ut her!  

Ta kontakt med annelise.lassen@idrettsforbundet.no dersom du ønsker å sette i gang med allidrett i ditt idrettslag, eller har spørsmål knyttet til allidrett.