Foto: "Bli barnets beste trener- det første viktige møte".
Foto: "Bli barnets beste trener- det første viktige møte".

Alle med? – Med Åpenhet, dialog og samarbeid skaper vi plass til alle

"Alle med? - Med åpenhet, dialog og samarbeid skaper vi plass for alle"

I uke 6 arrangerer Kristiansand kommune "En by for alle".
Uka markerer viktigheten av likestilling, inkludering og mangfold i den nye storkommunen, med både by og land. Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle.
 
Sted: Kristiansand Folkebibliotek u.etg "Arrangementsrom".
Start: 06.02.2023 18:30
Slutt: 06.02.2023 20:00
 
Agder idrettskrets ønsker i samarbeid med Handikappedes barns foreldre forening og Norges Handikapforbund, alle velkommen til vårt arrangement:
 
Alle med? 
Idrettens visjon er idrettsglede for alle! Vårt hovedmål er at idretten skal speile samfunnet den er en del av, og være en trygg og inkluderende arena for alle! Både for de funksjonsfriske, de med ulike funksjonsnedsettelser, mennesker med ulik religion, sosial bakgrunn og etnisitet. Og for mennesker med ulik kjønnsidentitet, ulike kjønnsutrykk eller seksuell orientering. 
Idretten er Norges største frivillige organisasjon. Det betyr at den også står ovenfor mange av  de samme utfordringene som i samfunnet for øvrig. Utenforskap, mobbing, vold og trakassering er en del av barn og unges hverdag! Vi inviterer til paneldebatt hvor vi snakker høyt om det som for mange er en del av hverdagen!
 
Kan vi med åpenhet, dialog og samarbeid skape plass for alle?
 
Paneldeltakere er:
 
Ida Grødum, Høyre
Tonje Alvestad, SV
Jakob Handegard, Venstre
Bjørn Stian Hellgren, rådgiver likestilling, mangfold og inkludering. Agder fylkeskommune
Tone Martha Sødal, Elevombud i Kristiansand kommune
Geir Thorstensen, Kristiansand idrettsråd.