Foto: Norges Idrettsforbund - Krafttak for mangfold og inkludering
Foto: Norges Idrettsforbund - Krafttak for mangfold og inkludering

Agder idrettskrets deltar i mentorprogram for økt mangfold i idretten

Marianne Hilmarsen i Agder idrettskrets deltar nå i Norges Idrettsforbunds (NIF) omvendte mentorprogram. Programmet bryter med tradisjonelle mentorroller ved å la idrettsledere gå i lære hos unge ledertalenter med minoritetsbakgrunn.

Målet er å bygge en mangfoldig idrettsorganisasjon der alle har potensiale for å lykkes!

Det første møtet mellom de elleve idrettslederne og mentorene var en suksess. En tydelig god match og positiv energi preget samlingen, og begge parter uttrykte engasjement for det kommende mentorforholdet.

Vår deltaker Marianne Hilmarsen fikk tildelt Sara Salah Aziz som mentor og er spent på fortsettelsen av programmet.

"Etter kun to møter erfarer jeg allerede at mentorprogrammet vil gi meg mye; både personlig, men også veldig mye faglig. De har virkelig vært gode på å matche mentee/mentor" sier Marianne.

Videre sier hun: "Jeg hører at min mentor har mye relevant erfaring og kompetanse for meg. For mitt videre arbeid i Agder idrettskrets, spesielt i forhold til mitt fagområde «Inkludering», som for oss i Agder er satt til «sosiale og kulturelle barrierer»".

Programmet som strekker seg til mars 2024, er strukturert gjennom tre fysiske samlinger og tre individuelle møter. Det er Catalysts, en anerkjent aktør innen mangfold, inkludering og mentoring, som leder programmet.  

IMG_9261.JPG

Foto: Fra venstre - Sara Salah Aziz og Marianne Hilmarsen i god dialog.