Foto: Tove Lise Mossestad/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foto: Tove Lise Mossestad/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Verdi av frivillig arbeid

Agder Idrettskrets har utarbeidet en oversikt over verdien på alt frivillig arbeid i idrettslagene basert på Statistisk Sentralbyrås modell. Den viser med tydelighet at verdien av all dugnadsinnsats i idrettslagene utgjør en formidabel verdi.

Beløpene er beregnet pr. kommune 31.12.2021 etter medlemstall rapportert av alle idrettslag i Samordnet rapportering.

Til alle dere tusenvis av frivillige i idrettslagene: Tusen takk for innsatsen dere gjør, enten det er på styrenivå, som trener, vaffelsteker eller alle andre frivillige oppgaver. Dere gjør en fantastisk innsats som betyr en forskjell i deres kommune.

Klikk her for å se oversikten.