Foto: Bilder fra filmen
Foto: Bilder fra filmen

Bli barnets beste trener - det viktige første møtet

Idrettens hovedmål er å gjøre «det viktige første møte» i idretten, til en trygg arena å møtes for alle parter, både barnet, foreldrene og trenerne. Idretten må gi den kunnskapen til trenerne gjennom ulike trenerkurs, gjennom plattformen «trenerattesten» og i samtaler med Idrettslagene.Handikapforbundets hovedmål er politisk påvirkning, slik at de praktiske forholdene rundt barnet gjør at inkludering i idretten er mulig. Samtidig gi foreldre til barn med funksjonsnedsettelse mot og inspirasjon til åpenhet rundt barnets behov, i møte med idretten.

 

Filmen «Foreldres usikkerhet i møte med idretten» Oliver har lyst til å begynne på ishockey, men pappaen til Oliver er litt skeptisk. Bakgrunnen for denne filmen er uroen foreldre ofte kjenner på. Passer barnet mitt inn i normalidretten (aktiviteten), hva sier de andre hvis jeg kommer med barnet mitt. Vil han/hun ødelegge for de andre? Vi vet at mange foreldre ikke klarer å være åpne fordi de er usikre på hvordan barnet og de selv som foreldre vil bli mottatt. Mange velger derfor å heller skjerme barna sine og lar være å sende dem på aktiviteter med de andre i klassen. Dette er en uro som for mange er vanskelig å prate om.

Filmen «Trenerens rolle i møte med barna» Olivia vil begynne på turn med de andre i klassen – og vi får være med på den første treningen. Bakgrunnen for denne filmen er trenerens rolle i inkluderingen. Vi ser veldig ofte at det lages spesialgrupper for barn med funksjonsnedsettelse, eller at de blir tilbudt andre aktiviteter fordi man tror at de ikke klarer eller passer inn. Spesialgrupper passer for noen, men dette er det barna selv som må få velge. Og da må de voksne åpne opp og legge til rette for at de faktisk får dette valget, og ikke bli satt til å spille teppeboccia hvis de egentlig vil spille fotball.

Det arbeides kontinuerlig for å oppnå visjonen, gjennom ulike måter å formidle kunnskap og holdninger. Norges idrettsforbund har i 2022 et «Krafttak for mangfold» som skal ta utgangpunkt i bredt mangfolds perspektiv, og prioriterer fire områder hvor en av dem er: «Arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse». Videre krever holdningsarbeid tid, og det er «ferskvare» - hele tiden kommer det nye trenere. «Idrettsglede for alle» er en visjon som bygges på gode holdninger blant alle med et tillitsverv i norsk idrett, ikke minst trenerne. Ofte forbinder vi det å være trener med å ha gode kunnskaper om den spesifikke idretten, mens selve møte med barnet, blir diskutert i mindre grad. Gjennom samarbeidet Idrettskretsen har hatt med Handikapforbundet Agder i dette filmprosjeket, har vi fått et bedre innblikk i de utfordringene som finnes i møte mellom barn med en funksjonsnedsettelse, foreldre og treneren/idrettslaget. Løsningen som mange har sett er å etablere treningsgrupper som kun er for barn/unge med en funksjonsnedsettelse, og det er bra, men det vi ønsker å fokusere på her, er inkludering av barn med en funksjonsnedsettelse i en ordinær treningsgruppe med barn på samme alder.

Det er også laget kortversjoner av filmene som du kan se her.