Mari praksisstudent.jpg

Vår praksisstudent i mai: Mari Rusten

Denne måneden har vi hatt praksisstudent hos oss i 3 uker. Hun heter Mari og studerer fysisk aktivitet og ernæring på Høyskolen i Kristiania. Her er en liten oppsummering fra henne med hva hun har vært med på.

"Jeg har vært i praksis hos Agder Idrettskrets fra 3. – 21. mai. I løpet av min tid i Agder Idrettskrets har jeg både vært på kontoret i Kristiansand og Arendal, dermed har jeg fått et innblikk i de ulike oppgaver bedriften tar for seg. Jeg har både fått tildelt praktiske og faglige oppgaver innenfor de ulike avdelingene. I Kristiansand har jeg fått tatt del i møter med både andre kollegaer innenfor kretsen og ansatte fra Olympiatoppen Sør. Oppgaven jeg har fått tildelt omhandler å ta for seg de ulike idrettslagene i Agder og lage en oversikt over tilbudene de tilbyr for voksne etter arbeidstid. Dette har vist seg å være en svært interessant oppgave og resultatene tilsier at de mindre byene og bygdene viser seg å ha et bedre tilbud for voksne som ønsker å bevege seg etter arbeidstid enn de større byene som Arendal og Kristiansand. Tilbudene har vært varierende og spennende, og noe vi kan ta med oss inn til større byer. Jeg fikk muligheten til å drøfte og diskutere funnene med de andre kollegaene på huset, noe jeg fant svært lærerikt.

I Arendal tilbyr de Aktiv på dagtid, dette er et tilbud for alle som mottar en ytelse fra NAV. Her har jeg bidratt med å ta bilder fra de ulike gruppetimene Aktiv på dagtid tilbyr, slik at de kan skaffe enda flere deltakere til aktiviteten. Jeg har fått delta på lavterskel trening og bevegelse til musikk, dette er noe jeg skal notere meg ned og ta med videre i arbeidslivet."