stein.jpg

Ny organisasjonssjef ansatt i Agder idrettskrets

Agder Idrettskrets (AIK) har nå ansatt ny organisasjonssjef. Valget falt på Stein Bø-Mørland som har fungert i stillingen siden vår forrige organisasjonssjef plutselig ble alvorlig syk og siden gikk bort.

Ansettelsesutvalget bestående av HR sjef og organisasjonssjef i NIF samt nestleder og ansattes representant i AIK, hadde en vanskelig oppgave med å velge hvem som skulle overta stafettpinnen på permanent basis etter Svein Lien. Det kom inn 18 søknader på jobben hvorav 10-12 var meget gode kandidater til jobben. 5 ble plukket ut til 1. gangs intervju hvorav 4 gikk videre til personlighetstest og 2. gangs intervju. Til slutt falt valget på Stein som har gjort en strålende jobb i perioden han har vært konstituert org.sjef. Innstillingen i ansettelsesutvalget var enstemmig og styret og administrasjonen i AIK er svært fornøyde med at Stein takket ja til tilbudet. Han har ca 15 års fartstid først i Aust-Agder- siden i Agder Idrettskrets med mange ulike oppgaver. Vi ser alle fram til å jobbe videre med han for å utvikle og styrke idretten i Agder.

Agder Idrettskrets vil takke alle søkere til stillingen for den interessen dere viste for jobben.

Til slutt noen ord fra Stein selv:
Med stor takknemmelighet, ydmykhet og ikke så rent lite stolthet har jeg nå takket ja til å bli Agder Idrettskrets nye organisasjonssjef. Å være øverste administrative leder for idretten i hele Agder blir både spennende og krevende. Idrettskretsen viktigste oppgave er å hjelpe og støtte våre 460 idrettslag. Med en strålende gjeng med kompetente og engasjerte medarbeidere ser jeg fram til å gyve på gjenåpningen av idretts-Norge, for nå skal vi bli pandeFRI – og gjenskape «Idrettsglede for alle». Go fot teorien til Nils Arne Eggen skal brukes flittig. Jeg ønsker deg en strålende dag både i nord, sør, øst og vest.