Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Lokale Aktivitetsmidler 2021

Nå er beløpet for Lokale Aktivitetsmidler (LAM) klart. Idrettsrådene i Norge har i år ca. 420 mill. kroner de skal fordele til idrettslagene i sin kommune.

Idrettsrådene i Agder har mottatt kr. 25.711.292. Dette er en økning fra i fjor på 2.875.038 eller 12,6%. Idrettsrådene må fordele midlene mellom 15. august og 15. november. Agder Idrettskrets oppfordrer alle idrettsråd til å fordele pengene tidlig etter 15. august slik at pengene kommer på klubbenes konto så raskt som mulig.

Fordelingen pr. kommune i Agder er som følger:

Risør

482.025

Grimstad

2.040.385

Arendal

3.624.114

Kristiansand

9.268.412

Lindesnes

1.989.176

Farsund

793.509

Flekkefjord

753.575

Gjerstad

175.239

Vegårshei

192.152

Tvedestrand

519.140

Froland

519.140

Lillesand

973.916

Birkenes

501.757

Åmli

138.124

Iveland

116.513

Evje og Hornnes

314.773

Bygland

79.398

Valle

81.277

Bykle

65.304

Vennesla

1.267.078

Åseral

87.385

Lyngdal

992.239

Hægebostad

145.641

Kvinesdal

489.542

Sirdal

157.386

Totalt Agder

25.711.292

Pengene skal i sin helhet gå til idrettslag som har medlemmer mellom 6 og 19 år.

Agder Idrettskrets ønsker idrettsrådene lykke til med fordelingen og er behjelpelige hvis det er noe dere er usikre på.