612kontrollutvalg.jpg

CEO-bedrageri rettet mot idrettslag og foreninger

Økokrim har fått henvendelse fra en idrettsforening i Sør-Norge, hvor svindlere har fått ut penger.

Svindlerne utgir seg for å være en del av organisasjonen, og ber om fakturaoverføring av økonomiansvarlig (CEO).

Det er viktig at idrettslag, sanitetsforeninger, religiøse foreninger og lignende undersøker hjemmesidene sine, og passer på at de ikke legger ut for mye kontaktinformasjon. Svindlerne tar gjerne utgangspunkt i informasjonen som er tilgjengelig på nettsidene til lag og forening.
Spesielt er økonomiansvarlig i foreningen utsatt, og vedkommende bør ikke ha sin kontak-tinformasjon tilgjengelig på nettsiden. Epostadresser til fakturamottak bør heller ikke ligger åpent.
Det bør også være en rutine for å sjekke avsenderadressen til den som ber om overføringer. Et godt kjennetegn er om epostadressen avviker fra den adressen som økonomiansvarlig til vanlig bruker.

Les mer om forebyggende tiltak i politiets infomateriell under.

Advarsel mot CEO-svindel lag og foreninger.pdf

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet.pdf