AustAgder idrettsfond.png

Innkalling til Fondsmøte i Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond 2021

I henhold til vedtektene for Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond innkalles med dette 1 representant for hvert idrettslag i tidligere Aust-Agder fylke tilsluttet Norges Idrettsforbund til det 14. ordinære fondsmøte mandag 14.06.2021 kl 19.00.

Frist for påmelding er satt til mandag 7. juni 2021.

Klikk her for å lese innkallingen.