Personer fra politikken, kommunen, fylkeskommunen, idrettsråd- og krets i tillegg til de ulike utvalgene i IK Våg var representert under møtet. Foto: Ann Kristin Bruce
Personer fra politikken, kommunen, fylkeskommunen, idrettsråd- og krets i tillegg til de ulike utvalgene i IK Våg var representert under møtet. Foto: Ann Kristin Bruce

Idrettspresidenten besøkte Sørlandet

Onsdag var Idrettspresident Berit Kjøll på besøk i Agder for å høre hvordan idrettslagene har hatt det både før og etter korona-pandemien. Hun besøkte IK Våg i Kristiansand og Arendal Svømme- og livredningsklubb i tillegg til ØIF Arendal.

Første stopp ble IK Våg i Vågsbygd der hun fikk omvisning på idrettslanlegget og en innføring i planen videre med utvidelser av hall og andre prosjekter. 

De ulike utvalgene i idrettslaget presenterte sine viktigste oppgaver og betydningen korona-pandemien har hatt på medlemstallet deres. En fellesnevner for lagidrettene var at det har vært vanskelig å holde på medlemmene som er 17 år og eldre ettersom konkurransetilbudet og treningsmulighetene har vært begrenset. 
Løypeutvalget som har ansvar for å vedlikeholde turløypene i Vågsbygskogen har imidlertid hatt mye å gjøre ettersom folk har vært mye mer på tur under pandemien, slik som trenden har vært i hele landet. 

Våg FK ved Totto Dahlum forklarte at idrettslaget har stort fokus på inkludering og at alle skal ha et tilbud å komme til uavhengig av sosioøkonomisk status. Anlegg er også høyt på agendaen deres, og det planlegges en ny hall som skal kunne dekke det økende behovet for en innendørs arenda på vinteren. 

Fv: Tommy Waaden (Sportslig leder), Trond Blattmann (Styreleder VÅG FK og Agder IK), Esther Hansen (Jentekoordinator fotball), Berit Kjøll (Idrettspresident) Stein Bø-Mørland (Org.sjef Agder IK) og Totto Dahlum (Daglig leder VÅG FK).

Fv: Tommy Waaden (Sportslig leder), Trond Blattmann (Styreleder VÅG FK og Agder IK), Esther Hansen (Jentekoordinator fotball), Berit Kjøll (Idrettspresident) Stein Bø-Mørland (Org.sjef Agder IK) og Totto Dahlum (Daglig leder VÅG FK).

 

Besøket hos Arendal svømme- og livredningsklubb og ØIF Arendal kommer i eget innlegg.