Ungeledere3.jpg

Hjelp til regnskap og økonomistyring

Agder idrettskrets tilbyr regnskapstjenester for klubber, idrettsråd, særkretser og regioner.

Vi hjelper allerede organisasjonsledd over store deler av Agder og har spesialkompetanse på regnskap for idretten.

Hvis ditt idrettslag/idrettsråd/særkrets/region trenger hjelp til regnskap, så har vi nå noe ledig kapasitet.

Vi kan levere full digitalisering etter ønske. Tjenesten er ikke momsbelagt.

Kontakt oss på 370 60800 for mer informasjon/møte.