Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkalling til Fondsmøte i Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond 2020

Logo Aust-Agder Idrettsfond.png

Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond er en stiftelse hvor alle idrettslag i Aust-Agder tilsluttet Norges Idrettsforbund utgjør Fondsmøtet. Fondsmøtet avvikles hvert år innen 30. juni. Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond er, sammen med i alt 4 særkretser, eier av idrettens forretningsorganisasjon i Aust-Agder. Idrettens forretningsorganisasjon består av Ivre AS, (Tidligere IdrettsFinans AS) med datterselskaper.

 

I henhold til vedtektene for Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond innkalles med dette 1 representant for hvert idrettslag i Aust-Agder tilsluttet Norges Idrettsforbund til det 13. ordinære fondsmøte mandag 08.06.2020 kl 19.00.

Lag som ønsker det, kan i tillegg til representanten stille med en eller flere observatør(er) på Fondsmøtet. I tillegg til representantene innbys representanter fra Agder Idrettskrets og Ivre AS til Fonsdmøtet. Fra Idrettsfondet møter styret, daglig leder og revisor.

Se innkallelsen og sakslisten til fondsmøtet her:Innkalling til Fondsmøte 2020

Påmelding skjer med e-post til thom.krakstad@aaidrett.no eller pr post til Stiftelsen Aust Agder Idrettsfond, Boks 1673 Stoa, 4857 Arendal. Frist for påmelding er satt til tirsdag 2. juni 2020.

Årsberetning 2019 Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond

Årsregnskap for Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond 2019

Vedtekter Aust-Agder idrettsfond

Hvis mulig ut fra Corona-situasjonen, vil Fondsmøtet bli avviklet som ordinært møte på sted som kunngjøres senere. Hvis ikke det er mulig vil møtet bli avviklet som nettmøte. I god tid før møtet vil arrangementsform bli kunngjort for alle innbudte.

Vel møtt.