15
sep
2023

Ekstra tilskudd til frivilligheten på Agder

Start: 15.09.2023 08:00
Slutt: 10.10.2023 23:59
Påmeldingsfrist: 10.10.2023 00:00

Agder fylkeskommune lyser ut 10 millioner kroner i ekstra midler til frivilligheten på Agder. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivilligheten og bidra til å nå visjonen for frivillighetsstrategien for Agder. Visjonen er økt deltakelse for bedre levekår og hovedmålet er en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder.

Ved prioritering av søknader vil følgende forhold bli vurdert:

  • Om tilskudd vil støtte opp om mål i Regionplan Agder 2030.
  • Om tilskudd vil bygge opp under Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030.
  • Søkers kapasitet til å gjennomføre prosjektet - praktisk og økonomisk gjennomføringsevne.
  • Egeninnsats (kapital og/eller arbeidstid).
  • Medfinansiering fra andre offentlige eller private aktører.
  • Bidrag til økt samfunnsdeltakelse og engasjement.
  • Om prosjektet kan styrke bred rekruttering til frivillig arbeid.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 150 kB)