Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
27
feb
2024

Årsmøtekurs digitalt via Teams

Arrangør: Agder idrettskrets
Sted: Digitalt på Teams
Start: 27.02.2024 18:00
Slutt: 27.02.2024 21:00
Påmeldingsfrist: 26.02.2024 22:00    Meld deg på

Kursets formål er å gi kursdeltaker innsikt og bevisstgjøring i hvordan klubben planlegger og gjennomfører årsmøtet.

Kurset gir innsikt i styrets ansvar og oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppgaver av årsmøtet i henhold til NIFs Lov og bestemmelser. Kurset veileder i hvordan man skal forstå og forholde seg til forretningsordenen og praktisk behandling av årsmøteagendaen. Det vises til tilgjengelige støtteverktøy og malverk som idrettslaget fritt benytte seg av for å følge opp årsmøteoppgavene.

Det er ikke behov for forkunnskaper for å delta på kurset. 

Kurset er gratis å gjennomføre. 

Målgruppe: 

Primær målgruppe:

  • Styret i idrettslag
  • Daglig leder
  • Administrasjon i klubben (om det finnes)
  • Gruppestyrer i fleridrettslag
  • Kandidater til dirigent, protokollfører

Sekundær målgruppe:

  • Valgkomiteens medlemmer
  • Kontrollutvalgets medlemmer