Foto: Arendal Karateklubb
Foto: Arendal Karateklubb

Suksesshistorie fra Arendal karateklubb

Arendal Karateklubb har over lengre tid målt forskjellige inkluderingstiltak innenfor klubben. Gjennom dette arbeidet har vi gjort oss noen viktige observasjoner.

"Inkludering, økt deltakelse og verving av nye medlemmer, særlig blant jenter og barn og unge med minoritetsbakgrunn, handler ikke bare om å informere eller tilrettelegge for barna eller ungdommene i målgruppen. Det handler like mye om å fjerne barrierer og øke forståelse blant foreldrene.

Et av tiltakene som vi tidligere har hatt stor suksess med er å inkludere foreldre av barn med minoritetsbakgrunn i aktiviteter og reiser i regi av klubben. Slik vil foreldrene se og oppleve hva vi driver med på nært hold når vi er på reise.

Dette har skapt tillit og relasjoner som har gitt en høyere aksept hos foreldrene og mindre sosial kontroll. Dette fører igjen til at målgruppen får lov til å delta på flere aktiviteter i regi av klubben, særlig når det gjelder reiser til treningssamlinger, seminarer og konkurranser.

Det er gjennom disse reisene at den sterkeste lagånden skapes. Barna og ungdommene blir inkludert og integrert ikke bare i klubben og blant medlemmene, men i idrettsmiljøet nasjonalt. Det skapes relasjoner langt utover klubbens fire vegger.

Dette er og har vært et pågående arbeid hos oss i Arendal Karateklubb.

Senest 26.03.2022 ved deltakelse på NM 2022 som ble avholdt i Bergen hvor flere av våre kvinnelige utøvere med minoritetsbakgrunn deltok. Flere foreldre var også med på turen."

Skrevet av Amir P. Ghazi, klubbleder i Arendal karateklubb.

Les mer om klubben her:
Facebook: Arendal Karateklubb
Web: Arendal Karateklubb 

Ønsker ditt idrettslag å dele sin suksesshistore om inkludering av frivillige? Send oss en mail med tekst og bilder her!