Foto: Totto Dahlum
Foto: Totto Dahlum

Terje i IK Våg

De som har vært i håndballavdelingen til IK Våg har sett den særskilte innsatsen Terje har gjort, og Terje har vært her lenger enn de fleste. Alle foreldre og spillere i IK Vågkjenner Terje. Han stiller sent og tidlig i Karusshallen for å sørge for at gjennomføring av vanlige kamper, turneringer og andre arrangement går etter planen.

Det begynner med at han åpner hallen, sørger for at kiosken er rigget og at sekreteriatet er satt opp. Alle nye i sekreteriatet får vennlig opplæring i klokka, og alle som ikke husker denne til neste gang de skal der får repetisjon av denne.

Terje er en som gjør noe. Han løser ting. Han sørger for at kiosken i Karusshallen til enhver tid har de varene de skal ha, han kjøper inn alle varer på tilbud og får veldig ofte disse billigere for IK Våg enn om de skulle kjøpt det gjennom grossist.

Terje er håndballavdelingens arrangementsansvarlig. Han ordner med overnatting for lagene på skolene i byen, noe som er et veldig stort arbeid. De som er i styret og foreldre setter veldig stor pris på det arbeidet Terje gjør. 

Klubben ønsker og håper at du vil holde ut med gjengen i IK Våg i veldig mange år til!