Foto: Lista Karateklubb
Foto: Lista Karateklubb

Jan Helge Samuelsen i Lista Karateklubb

Jan Helge Samuelsen i Lista Karateklubb har vært medlem i klubben i ca. 38 år, og har vært leder i en årrekke. Han har aldri mottatt noen form for godtgjørelse. I tillegg til å være en god leder, er han også en dyktig instruktør.

Han har deltatt i mange kampsport-konkurranser opp gjennom årene, og er et stort forbilde for mange i klubben. Jan Helge er en inkluderende person som ser den enkelte utøver. Han har et smittende humør og en god lagånd.

Klubben synes det er stas å kunne overrekke Jan Helge denne utmerkelsen/bildet som takk for alt det arbeid han har tilbakelagt for klubben. Han er en stor ressurs som de verdsetter høyt.

Lista Karateklubb ble stiftet 28.08.79.
Klubben har i dag ca. 90 medlemmer i aldersgruppen fra 8 år og opp til over 70 år. Vi har treninger 2 – 3 ganger pr. uke, blant annet familietreninger (foreldre/foresatte og barn), nybegynnertreninger og trening for fargede belter. Vår visjon er at klubben skal gi et godt treningstilbud for alle utøvere, på tvers av alder, minoritetsbakgrunn og funksjonsnivå. Hos oss skal alle finne gleden av å vinne over seg selv. Vi er opptatt av å holde kontingenten lav slik at alle skal ha mulighet for å kunne være medlem i klubben. Videre er vi opptatt av å tilrettelegge for å beholde de unge lengst mulig.