Foto: Agder idrettskrets
Foto: Agder idrettskrets

Jan Helge og Susanne i Arendal karateklubb

Jan Helge Andersen og Susanne Sverdstål er et ektepar som har en betydelig rolle i Arendal Karateklubb, og deres innsats er helt vitalt for klubbens eksistens.

Jan Helge jobber som klubbens materialforvalter og altmuligmann. Susanne er kasserer og sekretær. I tillegg til de administrative oppgavene som disse to håndterer, bidrar de begge til å skape et godt, hjertevarmt og inkluderende miljø i Arendal Karateklubb.

Pizzakvelder, filmkvelder, gode samtaler, kjøring til og fra trening for de barna som ikke har fremkomstmiddel er ting de steller med på ukentlig basis i tillegg til å arrangere sommer avslutningsfest, juleselskap og haloween fest for de minste. ALT på frivillig basis, uten en krone i lønn, honorar eller godtgjørelse.

Uten disse to hadde AKK aldri hatt det inkluderende miljøet som vi har i klubben. Jan Helge og Susanne har rett og slett bidratt sterkt til å bygge en kultur for hjerterom i Arendal Karateklubb.