Foto: Agder idrettskrets
Foto: Agder idrettskrets

Gerth Scérri og Geir Egil Nessa i Lauvåsen IF

Gerth Scérri og Geir Egil Nessa holder treninger i ulike bydeler og er alltid imøtekommende og hyggelige.

Takk for at dere alltid er tilstede for medlemmene og foresatte, holder treninger, svarer på meldinger til alle døgnet tider, henter og kjører barn til trening, stiller på møter med etater og virkelig ser hver enkelt person i klubben!
I tillegg er de gode på å inkludere alle, også de som faller utenfor.

De er sterke forbilder for barna i klubben og holder ofte karate-treningene sammen.

Uten dere hadde ikke tilbudet vært det samme, om det i hele tatt hadde vært i det omfanget som det er nå!