Trener Magnus instruerer de ukrainske svømmerne om neste oppgave. 
Foto: Agder idrettskrets.
Trener Magnus instruerer de ukrainske svømmerne om neste oppgave. Foto: Agder idrettskrets.

En suksesshistorie om inkludering i idrettslag.

Kristiansand Svømmeallianse (KSA) har siden mars 2022 hatt tilbud til ukrainske flyktninger – både på bredde- og konkurransenivå. De har i tillegg lykkes med å inkludere de nye medlemmene i dugnadsarbeidet på arrangementene sine. Vi besøkte idrettslaget på en av deres ukentlige treninger for å høre litt mer om hvordan de har jobbet for å inkludere flyktningene.

KSA har tilbud både i Svømmeskolen for barn som ønsker å lære seg å svømme, og her har de med seg foreldrene sine eller andre voksne som kan være tolk for barna. Dette er et 10-ukers introkurs og deltakerne har etter endt kurs mulighet til å bli med på et at de andre partiene i idrettslaget om dette er ønskelig. I tillegg til barna som det også en gruppe med 5 ungdommer mellom 13-15 år som allerede var aktive konkurransesvømmere. Disse ble med i klubben etter initiativ av en privatperson som tok seg av dem om lot dem bo privat frem til de fikk tildelt offentlig bolig. De hadde også med seg en egen trener i begynnelsen, noe som gjorde overgangen til nytt land og språk litt enklere. Denne ordningen ble dekket av søknadsmidler fra IMDI, og var helt avgjørende for at de hadde svømmingen å gå til mens de ventet på å komme inn i skole og få seg et mer permanent sted å bo.

Idrettslagets målsetting var hele tiden at utøverne skulle inn i et av KSA sine ordinære tilbud i løpet av noen måneder, så i juni ble de med i gruppe B, og deltok på de ordinære treningene sammen med idrettslagets etablerte medlemmer. De var også med på en oppstartsleir i regi av Svømmekretsen i begynnelsen av august. Der ble de bedre kjent med andre ungdommer på deres egen alder, og disse ble det da lettere å snakke med når de traff hverandre igjen på stevner utover høsten.

Treneren for gruppe B, Magnus Salmi sier at det er utrolig gøy å ha så dedikerte og gode svømmere i gruppen sin, og at de har en vilje til å gjøre et godt treningsarbeid på hver eneste trening. Han sier at det er motiverende å se hvordan ungdommene blir mer selvsikre i bruk av engelsk som hverdagsspråk og hvordan de øker selvtilliten når de oppnår gode tilbakemeldinger og har det gøy på både trening og stevner.

Vi spurte hva «hemmeligheten» til KSA har vært siden de også har fått med seg ungdommene til å gjøre dugnadsarbeid på stevner. De svarer at de ser på dem som ressurser og at sporten er den samme uansett hvilket land man kommer fra, og at man derfor snakker samme språk gjennom idretten. Under NM hadde de f.eks noen av flyktningene til å sitte i innsjekkingen siden de snakker godt engelsk og andre var utstyrsbærere ved start, i tillegg til andre oppgaver. Det er også avgjørende at det er dedikerte personer som følger opp ungdommene og spør dem om de vil bidra – dette gjelder også nye medlemmer uansett bakgrunn; spør man ikke om deltakelse så får man som oftest heller ikke nye frivillige.

319033550_1295228511313688_5270932951656375880_n.jpg
Trener Markus Salmi og styreleder av KSA Elin Heesen er glad for å ha fått til et bra tilbud for de ukrainske medlemmene, og takknemmlig for all hjelp og støtte fra de som har fulgt opp ungdommene frem til nå.