Foto: Eirik Førde/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foto: Eirik Førde/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

En hyllest til idrettens frivillige!

Hver uke, gjennom hele året bruker mennesker sin fritid på at idrettslagene skal kunne gi et aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne. Hadde det ikke vært for de frivillige som stiller opp hadde ikke samfunnet hatt et like bredt aktivitetstilbud rundt om i kommunene. Bare i Agder fylke er den frivillige innsatsen som legges ned i løpet av et år verdt over 870 millioner kroner. Beløpet er beregnet etter Statistisk Sentral Byrås modell og ut fra rapporterte medlemstall idrettslagene selv har innrapportert i år.

Idrettskretsen får ofte tilbakemeldinger fra idrettslag om at de sliter med å rekruttere frivillige, og da spesielt unge mennesker. Det er viktig å huske på at et verv i en frivillig organisasjon kan være et positivt tilskudd på CV’en og føre til utvidelse av det sosiale nettverket som igjen kan føre til jobbtilbud man ellers ville gått glipp av. Er man ny i et lokalsamfunn er det å engasjere seg som frivillig i en organisasjon en av de enkleste måtene å bli kjent med nye mennesker.

Trenerne gjør en fantastisk jobb med å tilrettelegge for at barna skal oppleve glede og mestring på treningene, og en forutsigbar trener som møter opp til avtalt tid hver uke gir trygghet for både idrettslaget og deltakere. Mange tenker kanskje at kioskvakten sin jobb ikke er like viktig som trenerens ansvar, men det som selges i kiosken er et viktig bidrag til idrettslagets økonomi og en fin arena for de gode samtalene foreldre og barn imellom. Skiløypene prepareres ikke av seg selv, og postene i skogen må noen gå hele løypen på forhånd og sette opp. Klubbhuset må males og arrangementer må planlegges og noen må sørge for at de ulike oppgavene dekkes av en rekke både nye og rutinerte frivillige.

2022 er Frivillighetens år. En viktig påminnelse til oss alle om å hedre og applaudere for alle de frivillige som gjør det mulig å drive med for eksempel idrett i hele Agder. Uten dem ville vi ikke hatt den idrettsaktiviteten vi alle er så takknemlige for at vi har. Hele den norske idrettsmodellen bygger på at det finnes nok frivillige til å holde aktivitetene i gang. Uten dem ville det blitt alt for kostbart å være medlem i idrettslagene for veldig mange av oss. La oss hedre dem, de aller viktigste bidragsyterne idretten har. Neste gang du treffer noen på kamp, turnering, stevner eller andre arrangementer, gi dem litt velfortjent ros - det fortjener de!!

Fra Agder Idrettskrets sier vi: Tusen hjertelig takk skal dere ha!! Dere utgjør en forskjell!