Norsk idrett – barneidrett – i Overhuset
Mads Andreassen i Idrettsforbundet snakket med medlemmer av Overhuset om den norske idrettsmodellen fra et møterom på Idrettens Hus, Ullevaal Stadion.

Norsk idrett – barneidrett – i Overhuset

Det har neppe skjedd tidligere og det blir lenge til neste gang norsk idrett diskuteres i det britiske Overhuset.

Blant jarler og grever og lorder av alle slag, med jakkeplikt og tituleringskrav stilte breddeidrettsavdelingen i NIF med Mads Andreassen digitalt opp med innspill til National Plan for Sport and Recreation Committee i England. Norsk idrett legger deler av forutsetningene for hvordan idrett skal drives i England. Det lar seg høre!

Se det digitale møtet fra Overhuset.

Det er svært stor internasjonal interesse for hvordan og hvorfor den norske idrettsorganisasjonen er så suksessfull. Det at vi både lykkes med enorm deltagelse av barn og unge, og samtidig er verdens beste idrettsnasjon på elitenivå, er uforståelig for de fleste. Hvordan vi setter barnas behov i sentrum, holder igjen resultatjag så lenge som mulig, og fremhever at toppidrett er resultatet av god barne- og ungdomsidrett er interessant for mange.

Over de siste par årene har NIF vært kontaktet av, og deltatt i podcaster, intervjuer, konferanser over hele verden, inkludert FN og Europarådsutvalg for å dele den norske modellen. Vi representerer et verdisyn og en vilje til å sette barnas beste først, som mange land blir imponert av.

Gjennom kvalitet i barneidretten og gode rammer for å skape verdens beste idrettsorganisasjon helt ut i idrettslagene legger hele norsk idrett til rette for gode opplevelser, gode fellesskap og god mestring og utvikling for barn og ungdom i hele landet.

Det er grunn for mange til å være litt stolte over å jobbe i norsk idrett!