Skoleklasse i aktivitet
Skoleklasse i aktivitet

Økt fysisk aktivitet

Aktiv365 kurser utvalgte ressurselever på 5.- 10. trinn i aktivitetslederrollen. Gjennom skoleåret lærer elevene seg å igangsette og lede aktivitet for sine medelever på skolen.

Hovedmålsettingen i skolehverdagen er at Aktiv365 skal bidra til mer fysisk aktivitet, men etter mange års erfaring med prosjektet rapporteres det også om positive synergieffekter rundt om på de deltakende skolene.

Erfaringer tilsier at Aktiv365 også fremmer inkludering, økt trivsel, trygghet og samhold på tvers av trinn. Implementering av Aktiv365 på skolen skaper flere settinger og muligheter for enkel organisert lek og moro i andre kontekster enn gymtimene. Dette bidrar til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen for flere av skolens elever!

Vi i Vestfold og Telemark idrettskrets er stolte av å ha en aktiv rolle i felles dugnad for å øke fysisk aktivitet i skolehverdagen for barn og unge i fylket vårt! Aktiv365 er et viktig og prioritert folkehelsebidrag for VTIK og vi er glade for at Aktiv365 i tillegg er godt forankret i folkehelsearbeidet i Vestfold og Telemark fylkeskommune som et verktøy inn i Liv og røre- modellen. Vi har tro på at Aktiv365 bidrar til varig bevegelsesglede og trygghet. Aktiv365 skaper også gode mestringsarenaer, ikke kun for de ti aktivitetslederne pr. skole, men for tusenvis av elever rundt om på de respektive skolene i fylket vårt.