Brukerveiledning for idrettslaget

Gir idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

I videoen over ser du hvordan idrettslaget aktiverer trenerne som har tatt trenerattesten i sitt idrettslag.

Innlogging:

 1. Gå til https://minidrett.no/trener
 2. Logg deg inn med Idrettens ID
 3. Har du ikke Idrettens ID, klikk på "Opprett ny bruker" og følg veiledningen

 

Tilgang: Idrettslaget har tre organisasjonsledd som kan logge seg inn i løsningen, men med forskjellig funksjonalitet knyttet til seg. 
Se bilde for illustrasjon. Merket grønn har tilgang til både trenere og forespørsler, rød har kun tilgang til å se, ikke oppdatere.

Klubb: Har tilgang til å se og administrere alle trenere og forespørsler i hele klubben, inkludert grenene.
Roller med tilgang: Leder, nestleder, daglig leder, Sportslig leder, adm leder (ansatt), ansvarlig politiattest, medlemsansvarlig og Org. ansvarlig klubb.

Gruppe: Logget inn som gruppe ser man aktive trenere, men man kan ikke behandle forespørsler om tilknytning til idrettslaget eller dets grener. Dette er en rolle man sjelden har behov for når det kommer til å administrere trenere.

Gren: Har tilgang til å se og administrere alle trenere og forespørsler tilknyttet denn grenen. Her kan man f. eks. sette trenere som har tatt trenerattest som aktive trenere i grenen.
Roller med tilgang: Leder og medlemsansvarlig i gren

 

Når du logger inn på klubbnivå får du opp en menylinje med følgende valg: 
Statistikk, aktive trenere, ikke aktive trenere, forespørsler, utsendelseslogg og om treneradmin

Statistikk

Idrettslaget får en enkel oversikt over status på trenerattest, trenerkompetanse og politiattest, grafisk fremstilt i statistikken. Trenerkompetansen viser hvem som har høyere trenerutdanning i form av delkurs eller trener 1 - 4 kompetanse.

Aktive/ ikke aktive trenere

Enkel oversikt over godkjente aktive trenere og de man eventuelt har plassert som ikke aktive trenere. Du kan klikke på de tre prikkene for å få mer informasjon om treneren eller se status på hvor vedkommende er trener og trenerattesten.

Herfra kan du sende påminnleser om å fullføre trenerattest, sette en trener passiv (deaktiver trenere), slette en trener fra registeret eller ta ut en enkel Excel fil over trenere med status på trenerattesten.

Trenerkompetanse

Under aktive trenere er det lagt til en ny "tab" som heter trenerkompetanse. Denne viser den høyeste trenerkompetansen en person har innenfor idretten. Hvis du ekspanderer listen (trykk på "vis mer" så får du opp alle kompetanser denne personen har.

Forespørsler

Alle forespørsler om tilknytning må behandles før de blir synlige i oversikten.

Merk: Dersom du er logget på grennivå, vil du kun se de trenere som er tilgjengelige i din gren. Lær mer om de ulike rollene her. Er du logget inn på klubbnivå, vil du ha tilgang til alle trenere i alle grenene klubben.

Dersom du ikke har tilgang til grennivå i idrettslaget, må du kontakte medlemsansvarlig eller leder i idrettslaget som kan gi deg tilgang. Klikk her for å se hvordan.

Du kan se ditt tilgangsnivå under navnet ditt. Står det en idrett etter idrettslagets navn, har du rolle i gruppe eller gren.

 

Menypunktet "Forespørsler" tar deg til der du behandler forespørsler og tilknytninger til idrettslaget.

Sett en av følgende statuser:

Du blir presentert for to valg. Sett som aktiv trener eller avvis. Dersom du trykker på avvis får du to nye valg, sett som passiv trener eller avvis. Alle statusene er forklart under.

 • "Sett som aktiv trener". Treneren blir satt som aktiv trener for denne idrettsgrenen.
 • "Sett som ikke-aktiv trener". Treneren tilhører idrettslaget, men er ikke aktiv trener for denne idrettsgrenen.
 • "Avvis forespørsel". Treneren skal ikke være trener eller tilhøre idrettslaget. Havner da under «Avviste»-fanen. For å permanent fjerne treneren, må du velge fanen «Avviste» og slette derfra.

Merk: Når en forespørsel er behandlet, vil treneren motta e-postvarsling om resultatet av behandlingen, Aktiv, Ikke-aktiv eller Avvist.

Personer med følgende funksjoner har automatisk tilgang til idrettslagets treneroversikt: 

 • Leder
 • Nestleder
 • Daglig leder
 • Adm.leder (ansatt)
 • Ansvarlig politiattest
 • Medlemsansvarlig
 • Org.ansvarlig KL
 
I tillegg har følgende særforbundsfunksjoner tilgang i sitt og underliggende org.ledd:
 • Administrativt ansatt SF/SK 
 • Org. administrator SF/SK