Brukerveiledning trenerattest

Se hvordan man kan ta trenerattest i form av barneattest og ungdomsattest. Her kan du også knyte opp din kompetanse til ditt idrettslag der du er trener.

Logg inn med Idrettens ID

Har du ikke bruker kan du opprette en ny herfra. Denne brukeren er den samme som brukes på minidrett.no. Les mer om Idrettens Id her.

logginn.png

 

Velkommen som trener

Klikk på knappen velg idrettslag og aktivitet for å sette i gang.

velkommen.png

 

 

Velg idrettslag der du er trener

Første gangen du kommer inn vises en liste med dine eksisterende medlemskap slik at du kan plukke hvilket idrettslag og aktivitet du er eller ønsker å være trener i. Det er også lagt til mulighet til å plukke fra din families medlemskap.

velghvor.png

 

Ekspander listen med medlemskap og velg de aktivitetene hvor du er eller ønsker å være trener.
Du kan også søke etter idrettslag du ikke finner i listen eller du kan kombinere eksisterende og samtidig søke opp nye idrettslag. Klikk da på knappen søk etter idrettslag etter at du har valg fra dine eller din families medlemskap.


velggren.png

I dette eksempelet har vi med Solberg Sportsklubb – Bandy som valg fra steg 1 – velg fra eksisterende medlemskap. Videre ønsker vi å bli tilknyttet Bodø Badmintonklubb – Badminton. Vi velger aktiviteten badminton og går videre til velg aldersgruppe og bekreft.

 

Uten tilknytning

Skal du ta trenerattesten uten tilknytning til idrettslag velger du knappen med samme navn. Du velger da kun om du vil ta trenerattest barn eller ungdom i neste skjermbilde.

 

 

 

Velg aldersgrupper for dine idrettslag

velgaldersgruppe.png

Her er dine valgte idrettslag oppsummert. Du velger hvilken trenerattest du ønsker å ta i tilknytning til idrettslaget og kan velge flere for samme idrettslag. Det er viktig at du velger tilknytningen til idrettslaget da dette igjen vil bli synlig for idrettslaget på et senere tidspunkt.

Du gjennomfører en trenerattest om gangen. Klikker du på ungdom først vil du sendes til selve kurset hvor du gjennomfører. Du vil komme tilbake til denne siden etter fullført ungdomsattest slik at du kan påbegynne barneattesten.

 

 

Tilbake til start

Når du kommer tilbake til «startsiden» vil du få en status på din(e) trenerattester. Du vil kunne nå ressurssiden til trenerattest, du kan fullføre de du har påbegynt eller du kan starte de du ikke har begynt på.

minekompetanser.png

Ønsker du å legge til flere idrettslag eller knytte kompetansen/ kurset til en annen aktivitet innenfor samme idrettslag kan du gjøre det ved å klikke knappen «legg til kompetanse i idrettslag».

 

 

Gå til løsningen på trener.nif.no