Fritakssøknad

Dersom adm.org har åpnet for det for turneringen en dommeroppdraget tilhører, kan dommer (og evt. Dommerkontakt) søke om fritak fra oppdraget.

Gå inn på din Dommerprofil og velg Oppdrag:

imagek1pu.png
Her listes alle dine tildelte oppdrag i valgt periode (som gjøres i boksene til høyre for "Datofilter:".

Helt til høyre for kampene en står oppført på, er det en knapp som heter "Søk om fritak" (kun tilgjengelig dersom adm.org har tillatt fritakssøknad for turneringen kampen tilhører).
Dersom en ønsker å melde forfall fra denne kampen, trykker du på knappen "Søk om fritak". (Husk at du må søke om fritak etter gjeldende forfallsreglement for aktuell kamp.)

Velg om du skal søke kun for eget oppdrag eller på vegne av konstellasjonen (dersom det er konstellasjon som er berammet til dommeroppdragene):

imagekzi8a.png Fyll årsak til at du søker om fritak, i tekstboksen "Kommentar til søknad (påkrevd)."image6bt.png.

Dersom du har avtalt med dommer/konstellasjon som kan/ønsker overta dommeroppdrag, haker du av for "Legg inn erstattere". Da åpner aktuell(e) dommeroppdrag, hvor du kan søke opp og legge inn dommer(e) som er forespurt å overta oppdrag(ene):

imagef0heo.png

MERK at dersom haken under "Kun egne" er avhaket, kan en kun legge inn dommere fra egen klubb som foreslått erstatter.

Skal en konstellasjon overta for din konstellasjon, legges konstellasjonsnr inn i "Konst. nr" og klikker "Hent", eller en evt søker opp aktuell konstallasjon ved å klikke på "Finn dommerkonstellasjon".

Du kan sjekke om ny(e) dommere som er lagt inn som foreslått(e) erstatter(e) er tilgjengelig, ved å klikke på knappen "Validèr".

Når alt er fyllt ut riktig, må en hake av for "Det er avtalt og avklart at ny(e) dommere..." og så sende søknaden ved å klikke på "Send inn søknad".

Søknaden vil da ligge i listen "Fritakssøknader" i dommerprofilen:

imagexbf3m.png

I kolonnen Status, betyr de ulike statusene:

  • Ubehandlet - søknaden er sendt inn, men adm.org har ikke behandlet søknaden
  • Godkjent - Søknaden er godkjent og du er fjernet fra oppdraget
  • Avslått - søknaden er ikke godkjent, og du må dømme aktuell kamp

Kolonnen "Dato" viser hvilke dato søknaden ble sendt inn.

Kolonnen 

Trekke søknaden tilbake

Angrer du søknaden om fritak, vil det være mulig å klikke på "Annuler fritakssøknad" i listen under Oppdrag.

image1haq6.png

Dette må selvsagt skje før regionen evt har godkjent søknaden, da forsvinner kampen fra din oppdragsliste.

Søknaden må først behandles av regionen etter gjeldende reglement. Godkjennes søknaden tas dommere av kampen, og endringsmelding vil bli sendt ut til de involverte.