idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Spørsmål og svar om fakturaer fra KlubbAdmin

Litt om eFaktura, betaling i Min idrett og Buypass

KlubbAdmin og fakturering

eFaktura

Q: Blir alle fakturaer fra KlubbAdmin sendt som eFaktura?

A: Nei. eFaktura blir bare sendt til medlemmer som er vasket mot folkeregisteret (eks. medlemmer som har opprettet Min idrett-bruker og er validert med personnummer).

Det vil si at medlemmer som er registrert av idrettslaget, men ikke vasket mot folkeregisteret vil få et betalingskrav i Min Idrett, samt epost-varsel om dette. Det er mulig å velge å legge ved PDF-faktura ved fakturering.

 

Q: Kan alle få eFaktura i sin nettbank?

A: Ja, eFaktura fungerer på to måter: Versjon 1.0 og 2.0.

I versjon 1.0, må mottaker abonnere på eFaktura fra Buypass. Den første fakturaen betales med vanlig KID, og du kan så velge å motta fremtidige fakturaer på eFaktura. Spørsmål dukker normalt opp i nettbanken etter at betalingen er gjennomført, eller fra innstillinger i din nettbank.

I versjon 2.0, kan en fra sin nettbank velge å alltid motta fakturaer som eFaktura gjennom valget <Jeg ønsker alltid eFaktura>. Da behøver ikke medlemmer å abonnere på eFaktura fra hver faktura avsender.

Det er også mulig å søke opp betalingsmottaker i nettbaken. For eFaktura fra KlubbAdmin kan man søke opp "Buypass Payment AS" som har kontonummer 1813.28.86438. 

NB! Det er fortsatt mulig å søke opp Norges idrettsforbund - Min idrett i som betalingsmottaker med kontonummer 1503.38.89043. Denne brukes i eldre systemer som ikke støtter eFaktura. 

Q: Er det idrettslaget som står som utsteder av eFaktura? 
 
A: Nei, det er Buypass AS som står som utsteder av eFaktura ettersom innbetalingen først går til Buypass før den overføres til idrettslagets oppgitte kontonummer på det intervallet idrettslaget har satt opp i innstillinger i Buypass payment manager.   

Det følger alltid med betalingskrav på PDF i en eFaktura slik at medlemmet kan se hvilket idrettslag som har sendt betalingskravet, medlemmet det gjelder og hvilke avgifter det er.  


Q: Får man varsling ved eFaktura?

A: Det sendes ut epost varsling fra varsel@efaktura.no med emne: Melding om eFaktura fra Buypass AS. (ref ....)
Denne varslingen sier at Buypass AS har sendt deg en faktura og at du finner den i din nettbank samt forfallsdato og beløp. 
Det er mulig å endre kontaktinformasjon til varsling i nettbank. 

Q: Dersom medlem får faktura både i Min idrett og i nettbank, vil eFaktura forsvinne fra nettbank dersom den blir betalt i Min idrett?

A: Nei, eFakturaen forsvinner ikke fra nettbanken dersom medlemmet betaler kravet i Min idrett. Medlemmet må selv inn i sin nettbank og slette eFakturaen.

Faktura forsvinner fra Min idrett handlekurv dersom den blir betalt med eFaktura så fort betalingen er registrert i NIF sine systemer. 

 

Q: Forsvinner eFakturaen i nettbank dersom idrettslaget krediterer fakturaen?

A: Nei, eFaktura blir ikke slettet fra nettbanken dersom den blir kreditert av idrettslaget. Medlemmet må selv slette eFakturaen i sin nettbank.

 

Q: Hva skjer dersom medlemmet betaler kravet både i Min idrett og eFakturaen i nettbanken?

A: Faktura vil da komme til manuell behandling i Buypass Payment Manager. Idrettslaget har anledning til å tilbakeføre beløpet som er feilaktig innbetalt.

  

Q: Kan idrettslaget velge å kun tilby betaling i Min idrett?

A: Ja. Idrettslaget kan velge å kun tilby online-betaling i Min Idrett.


Q: Får foresatte opp eFaktura i sin nettbank dersom betalingskravet er sendt til barnet?

A: Nei, foresatte må først betale faktura med KID i sin nettbank og deretter velge å abonnere på eFaktura. Slik vil fremtidige fakturaer for barnet komme i foresattes nettbank. 


Q: Kan barn motta eFaktura?

A: eFaktura blir ikke sendt uten at mottaker har eFaktura aktivert.
Man skal kun få eFaktura om det er lovlig og aktivert.

eFaktura kan sendes til personer som innehar BankID og nettbankavtale med aktivert eFaktura. I de fleste norske banker er nedre aldersgrense for nettbankavtale 15 år. 

Q: Hvordan slår jeg av regninger i Vipps?

https://www.vipps.no/hjelp/vipps/betale-regninger/hvordan-slar-jeg-av-regninger-i-vipps/

Les mer om eFaktura her: https://www.efaktura.no/privat

Les mer om Vipps her: https://www.vipps.no/hjelp/vipps/ 

 

Familiekontingent faktuering i KlubbAdmin

Les mer om faktutering av familiekontingent i KlubbAdmin her:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/artikler/fakturering-av-familie-i-klubbadmin/


Q: Er det mulig å legge til et nytt familiemedlem i en familierelasjon som allerede har fått familiekontingent?

A: Dersom familiekontingenten er ubetalt kan den krediteres og familien kan faktureres på nytt med det nye medlemmet.
Dersom familiekontingenten er betalt har vi IKKE lagt tilrette for at nytt medlem kommer inn på samme faktura.

Familiekontingent er IKKE familiemedlemskap og familiekontingenten er kun er rabattform for å dele prisen per medlem ettersom medlemskap er individuelt.

Her kan idrettslaget evt. fakturere enkeltkontingent (Minimum 50,-) før personen legges inn i familierelasjonen så medlemmer blir med på neste års familiekontingent.

Q: Kan en familie bli fakturert familiekontingnet flere ganger per medlemskontingent periode?

A: Nei, det er ikke mulig å fakturere familiekontingent flere ganger til samme familie i en familierelasjon.


Q: Hva skjer dersom man melder ut et familiemedlem som har fått familiekontingent?

A: Medlemmet kan meldes ut men vil fortsatt stå på familiekontingent faktura og kan søkes opp i fakturasøk.