Lokale aktivitetsmidler

Om Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.
Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Mer informasjon om lokale aktivitetsmidler

Fordele Lokale aktivitetsmidler som idrettsråd

Fordelingen av Lokale aktivitetsmidler utføres i SportsAdmin. Innloggingen til SportsAdmin er personlig. Personen som logger inn må ha en av følgende rettighetsbærende funksjoner registrert: LederDaglig leder eller Administrativt ansatt NIF/IK/BIK. Mangler du dette, vil du ved pålogging til SportsAdmin få beskjed om manglende tillatelse til å logge på. Har du andre rettighetsbærende funksjoner til andre organisasjoner, men ikke til idrettsrådet, vil du ikke finne idrettsrådet i nedtrekkslisten over organisasjoner øverst i høyre hjørnet etter "Logget på som...". Mangler du tilgang, må du enten ta kontakt med leder for idrettsrådet (dersom du selv ikke er det), eventuelt idrettskretsen som idrettsrådet tilhører.

 1. Gå til sportsadmin.nif.no
 2. Logg på med brukernavn og passord (klikk eventelt på Glemt brukernavn/passord).
 3. Sjekk at idrettsrådet er valgt i nedtrekkslisten over tilgjengelige organisasjonser nederst i venstremenyen, under Logget på som..
 4. Klikk på lenken Til lokale aktivitetsmidler i listen over snarveier på forsiden.
 5. Velg perioden du ønsker å fordele.
 6. Klikk på Rediger fordeling fra topplinjen.
 7. Fyll inn tildelingskriterier.
 8. Fordel midlene til de forskjellige lagene/foreningene.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Klikk på Send under toppmenyen.
 11. Klikk på JA for å bekrefte innsending av søknad.

 

Notis
 • Du kan lagre endringer ved å klikke på Lagre under fordeling. Da lagres informasjonen du har fylt inn så langt, men søknaden er ikke sendt til behandling til idrettskretsen.
 • Du kan ikke tildele et beløp under 1000.
 • Gjenstående beløp må være 0 (hele summen må tildeles) før du kan sende søknaden til behandling.
 • Du må fylle inn Tildelingskriterier før du kan sende søknaden til behandling.
 • Klikk på send for å sende inn søknaden til Idrettskretsen. Knappen Lagre lagrer kun søknaden hos Idrettsrådet.


Etter søknaden er sendt, kan du ikke lenger endre den. Kontakt idrettskretsen dersom du har behov for å gjøre endringer, eller har andre spørsmål. Se liste over idrettskretsenes hjemmeside her.

Når idrettskretsen har godkjent søknaden, vil Status endres til Godkjent fordeling, og søknaden sendes videre til Norges idrettsforbund for utbetaling. Når pengene er utbetalt, vil status endres til Lukket.

Behandle søknader som idrettskrets

Godkjenning av Lokale aktivitetsmidler utføres i SportsAdmin. Personen som logger inn må ha en av følgende rettighetsbærende funksjoner registrert: Org. administrator NIF/IK/BIKAdministrativt ansatt NIF/IK/BIK eller Daglig leder.

 1. Gå til sportsadmin.nif.no
 2. Logg på med brukernavn og passord (klikk eventuelt på Glemt brukernavn/passord).
 3. Sjekk at idrettskretsen er valgt i nedtrekkslisten over tilgjengelige organisasjoner øverst i høyre hjørnet etter "Logget på som...".
 4. Klikk på lenken Til lokale aktivitetsmidler i listen over snarveier på forsiden.
 5. Sjekk at riktig periode er valgt under Velg periode.
 6. Klikk på navnet på idrettsrådet du ønsker å behandle søknaden til (søknader med status Innstilt fordeling er sendt fra idrettsrådet).
 7. Se gjennom søknaden og klikk på Godkjenn eller Avvis fra topplinjen.
 8. Klikk på JA for å bekrefte.


Ved godkjenning av søknad, endres status til Godkjent fordeling og søknaden sendes videre til Norges idrettsforbund for utbetaling. Når pengene er utbetalt, vil status endres til Lukket. Dersom søknaden avvises, endres status tilbake til Opprettet og idrettsrådet må selv gjøre endringer i søknaden og sende den på nytt.

Opptak av webinar for idrettskretser vedrørende behandling av LAM i SportsAdmin finner du her: https://youtu.be/PSKWyGrZmjU