Lisens

Lisensmodulen i SportsAdmin benyttes til å administrere lisens og forsikringer til utøvere.

For å få tilgang til lisensmodulen i SportsAdmin, kreves funksjonen "Lisensansvarlig". De som har leder og/eller daglig leder-funksjon har automatisk tilgang. Kontakt din leder dersom du mangler tilgang.

Om du som "Lisensansvarlig" søker etter en utøver, og ikke finner denne, kan det være fordi utøveren ikke er riktig registrert i medlemssystemet.

Løsning:
Sørg for at utøveren blir registrert som aktivt medlem på riktig gren i medlemssystemet.

ka-medlem-gren.png

Dersom utøveren ikke er medlem, send utøveren en invitasjon til å registrere seg. Dette kan gjøres fra KlubbAdmin. Utøveren kan også melde seg inn via innmeldingstjenesten Medlemskap.nif.no.

Merk: Dette forutsetter at idrettslaget benytter KlubbAdmin som sitt medlemssystem og tillater innmelding via denne tjenesten.

 

Merk: Som "Lisensansvarlig" i gruppe for særidrett, har du kun tilgang til å søke og tildele lisens blant personer i idrettgrenene i din gruppe for særidrett.

De som har funksjonen "Lisensadministrator" i særforbund har et høyere rettighetsnivå og kan søke på tvers av idrettslag innenfor sitt org.ledd.

 

Les mer om "Opprett person"