Registrer idrettslagets logo

Idrettslagets logo kan registreres i SportsAdmin. Det er mulig å registrere logo for alle organisasjonsledd, men det anbefales at logo legges på klubb- eller gruppenivå.

For å registrere logo:

 1. Logg inn i SportsAdmin
 2. Påse at du har valgt riktig organisasjonsledd (nederst under venstremenyen) 
 3. Klikk "Til Organisasjonsnavn" på høyre siden (eksemplet viser "Til Testklubb KA - Håndball") sa-velgorg.png
 4. Velg fanen "Detaljer"
 5. Klikk "Endre detaljer"
 6. Scroll ned til "Angi logo for organisasjonen"
 7. Klikk på knappen "Velg fil..."
 8. Velg ønsket logo fra fil-utforsker (din datamaskin)
  • Anbefalt format er PNG med Alpha (100% gjennomsiktig/transparent bakgrunn) og størrelse 512x512
 9. Avslutt med å klikke den røde Lagre-knappen nederst i vinduet 

sa-logo.png

 

 

Legge inn logo kun for lag?

Følg oppskriften over, men sørg for å velge riktig lag

 

sa-velglag.png

Tilgang til logo via APIer? (Forutsetter tilgang) - se NIF Data API