Manuell registrering

Vil det være mulig å registrere medlems- og aktivitetstall manuelt i årets samordnet rapportering?

Ja, det er mulig å overskrive de forhåndsutfylte tallene i år. På sikt skal samordnet rapportering automatisere ytterligere. 

Automatisk uthenting av disse tallene, krever at idrettslaget benytter et elektronisk medlemssystem og fakturerer medlemskontingent i samme system.

Antall medlemmer som rapporteres, skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.