Medlemstall

Antall medlemmer som rapporteres, skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.

Medlemstallene er forhåndsutfylt i rapporteringsskjemaet, og baserer seg på antall medlemmer som har betalt medlemskontingent det foregående kalenderår.

Det er dette antall som skal rapporteres.

Dersom idrettslaget har flere medlemmer enn det som er forhåndsutfylt, kan antall overskrives. Dersom det er betydelig avvik mellom betalende medlemmer og rapporterte medlemstall, vil idrettslaget måtte påregne å svare for dette til idrettskretsen.

For å nullstille skjemaet, klikk på knappen "Tilbakestill medlemstall". De opprinnelige tallene vil da bli hentet tilbake til skjemaet.

Manuell registrering av medlemstall skal på sikt avvikles.