Krav om valg av medlemssystem

Før samordnet rapportering kan gjennomføres, må elektronisk medlemssystem bekreftes

Alle idrettslag skal bekrefte og ta i bruk et elektronisk medlemssystem. Dette er alle idrettslag forpliktet til, etter forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister.

Merk: Dersom idrettslaget velger medlemssystem fra kommersiell leverandør, vil det kunne ta noe lenger tid før bekreftelse kommer, da leverandøren også skal godkjenne. Vær spesielt oppmerksom på at en slik godkjenning ikke nødvendigvis foretas i helgen 29.apr - 1.mai.

 

Bekreft idrettslagets medlemssystem nå! (Ekstern lenke, til Min idrett)

 

Merk: Det er kun styreleder eller daglig leder som kan bekrefte medlemssystem på vegne av idrettslaget. Les mer om hvordan her.

Først når medlemssystem er valgt, vil idrettslaget få mulighet til å rapportere.